Informatie

Hieronder volgen woorden en begrippen die te maken hebben met beleggen.

  • Compound interest

Bij compound interest wordt niet enkel de rente berekend over het beginkapitaal, maar ook over de al eerder bijgeschreven rente.
Compound interest is dus eigenlijk rente verdienen op rente waardoor je in de loop der tijd steeds meer rendement krijgt.
Dit wel enkel als je er tussentijds niets van opneemt.

  • Samengestelde rente

Samengestelde rente is een notie van financiële wiskunde die welbekend is bij beleggers en bankiers.
Samengestelde rente betekent dat de interest op een hoofdsom in een bepaalde periode in de volgende periode samen met die hoofdsom wordt herbelegd om meer interest te accumuleren.

  • Enkelvoudige interest

Bij enkelvoudige interest wordt alleen rente berekend over het beginkapitaal.

Schuiven naar boven